tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
she looks good, she looks cute/hot
John: Did you see that girl that just walked by?
Bill: Yeah, damn she bang out.
viết bởi ashley:] 06 Tháng mười hai, 2007

Words related to she bang out

bang dime sexy she looks hot she's fine