tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Means that a girl has a big butt
Damn look at lisa, she got a donk
viết bởi sklam 24 Tháng ba, 2008