Top Definition
She-b-do is a slang used for any situation. Something awesome just happened? Say "she-b-do". Someone asked you a question and you don't know the answer? Say "she-b-do". It's a phrase for any moment.
K- "Yay, I just got my license!"
M- "She-b-do"

Mrs. J- "Class, we have a test today."
Students- "Ugh, she-b-do."
#swagg #hell yeah #boo #mlib #fuck yeah
viết bởi IamSpartan 03 Tháng mười, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×