Top Definition
something in its entirety
I ate the whole shebang.
viết bởi negro 18 Tháng mười, 2003
a UNIX term, for "#!". A contraction of the "hash" -- "#", and the "bang" -- "!"
#!/bin/perl
viết bởi KuroiShi 20 Tháng mười, 2003
The entire, the whole; the whole part of. the whole enchilada
If I win, I get the whole shebang.
viết bởi johnson 19 Tháng mười, 2003
A Ricky Martin song most notably performed by Asian tool box William Hung on "American Idol".
When watching William Hung butcher "She Bangs" on "American Idol", I realized that it's sort of ironic that William is definitely not "hung" and he will most likely never get a chance to "bang".
viết bởi Nick D 10 Tháng năm, 2004
Used with "whole" to indicate the entirety of something.
Yep, I bought the whole shebang.
viết bởi Luke McReynolds 20 Tháng mười, 2003
see also Ricky Martin and William Hung.

because of American Idol, the William Hung version is now more famous than the Ricky Martin version.
Talk to me, tell me your name...
viết bởi KRHimself 04 Tháng chín, 2004
a complete instance of something; all of something
That girl is the whole shebang.
viết bởi Casey 10 Tháng mười, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×