tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
stefano and mandy's word of choice, besides october.
Me: when are we going to the game?
Stefano: october?
Me: mandy, when are we going to the game?
Mandy: shebanga!
viết bởi consígame una soda por favor 17 Tháng mười, 2003