tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
this one guy who totally loves anus
viết bởi Kevin 09 Tháng năm, 2003