tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
this one guy who totally loves anus
kevin
viết bởi Kevin 09 Tháng năm, 2003