tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
If you want to know ask James or Andy
Hey Megha you want to get shebashy?
viết bởi Pimp-shit 05 Tháng một, 2005