tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The feeling you get after banging a 7 gram rock.
Oh man I just totally banged that 7 gram rock, I'm sheening balls right now!
viết bởi askinnyraver 03 Tháng ba, 2011