tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A herd of 6 or more sheep.
1=sheep
2=sheep

6 or more= sheepesces
viết bởi Sheepesces123 13 Tháng mười, 2013