tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A word that originated from the two words sheesh and jesus.
Sheezus man!! Are you trying to kill me?
viết bởi Anonymous 06 Tháng mười một, 2003