tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
It's what the niggas say
Sheitttt nigga you trifling
viết bởi El! 20 Tháng mười một, 2013