tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
lacking unsweetness you can use this word to replace shit
"I say all kinds of sheiz"
" that is the sheiz"
viết bởi Jas 22 Tháng bảy, 2004