Top Definition
1. English interpretation of the German term for "shit"

2. Term describing an unknown or forgotten object

3. Term meaning a question implying "What's going on?"

4. An event or activity involving multiple people

5. Replacement word used for annoyance and/or a humorous affect
1. N/A

2. "Where did you get that sheiza?" or "That's a nice sheiza-piece."

3. "Sheiza?"

4. "So, uh, sheiza party?"

5. "Did you just sheiza that sheiza? Sheiza."
#sheiza #sheiza bear #scheiza #shiza #schiza #shissa #knittel
viết bởi Varitron 17 Tháng chín, 2008
Everything.
Sheiza.
#sheiza #sheizsta #sheiz #shissa #sheizstra
viết bởi Sheiz 12 Tháng tám, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×