tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
prostitute, under 50 cents
that chick is sheldons mom
viết bởi shane 22 Tháng ba, 2004