tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
a very sexy girl and is to be said in an elvis presley accent.
bob: hey shexymama
carla: oh why thankyoo
viết bởi imabest 26 Tháng ba, 2010