Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
n. shay'gits

Yiddish, meaning a gentile boy.
Shlomo, you can tell he's a sheygetz because he isn't circumsized.
viết bởi mattiemedway 05 Tháng sáu, 2007
9 2