tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
stuff to do, made from drawled "schedule"
"get your ass in gear, i got shezoo!"
viết bởi +Fizza+ 29 Tháng tám, 2005