tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The thing michael jackson says after pulling off sick dance moves
*sick dance move* 'Hee hee!' 'shi'mownah!'
viết bởi Mark Coehen 01 Tháng ba, 2010