Top Definition
origionally from "Romeo Must Die" a phrase used to identify someone stupid and irritating. Someone who is worth less than you. Said between a mate and you, usually in hoarse voices pretending to be whispering but loud enough for the stupid person to hear. This creates maximum damage to the shiftless negro's feelings...but hey, they're a shiftless negro...they deserve it
P1: hey, you know that guy?
P2: ...shiftless negro?
P1: ...yeah shiftless negro, yeah, shiftless
viết bởi Mace 24 Tháng tư, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×