tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Slang for masturbation from the good people of the DVDVR Message Board.
Shika Shika Shika is apart of Dean's Smackdown!comix
viết bởi ZeeBee 15 Tháng tám, 2005
 
2.
A Don Martin sound effect used for "someone scratching their back".
shika shika shika
viết bởi ? 09 Tháng tám, 2003