tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Ultimate Uber Greatnessnessnessness!
this shit is shikadee
viết bởi Shaun 29 Tháng mười một, 2004