tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
the word that royal made up meaning balls. nuts or balls. basically testicles.
shut up fore i kick your shikashacks
viết bởi Royal Bui 08 Tháng tám, 2005