Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
A Jewish word for "drunk".
Jed: "I'm more shikkur than 2pac."
Grilled Cheese: "You're such a fucking M.O.T."
viết bởi Nick D 24 Tháng năm, 2004
26 7

Words related to shikkur:

m.o.t.