Top Definition
The aggregate particles composing the top layer of fiberglass/asphalt shingles used for pitched roofing, which eventually detach and end up in the rain gutters.
When I cleaned out my rain gutters last weekend they were were full of wet leaves and shingleberries. It was a mess!
viết bởi James Cox 09 Tháng mười hai, 2006
the ceramic granules that fall off of asphalt shingles.
I just got a mouth full of shingle berries.

When your stripping a shingle roof sometimes shingle berries get in your mouth.

when your walking on a shingle roof the shingle berries can be slippery.
viết bởi spydirman70 12 Tháng một, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×