tìm từ bất kỳ, như là rusty trombone:
 
1.
when you discuss shins.
The teacher was quite appauled by our shintalk.
viết bởi g_whizz_yes 20 Tháng ba, 2007
1 0

Words related to shintalk

leg shin speak talk words