tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a cap with shiny sequins sewed on it as worn by a white kid
or the kid wearing the shiny cap
yo! shiny cap what up??
viết bởi VONdisaster 04 Tháng bảy, 2008

Words related to shiny cap

cap hat kid shiny white