tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to be extremely cool.
gina and dani.. are two of the shiniest pumpkins
viết bởi Anonymous 20 Tháng bảy, 2003