Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Pej. - Describing a bald ponce with a penchant for camp clothing.
Big gay Jon is a shiny-trousered gimp.
viết bởi anonymous 24 Tháng tư, 2003
1 0