tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
an extremely sexy gamer. she often streams and used to be a mod on the homie server
shinygal is sexy
viết bởi PeePeePeesh 24 Tháng tư, 2013