tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
weird,stupid or funny.
Hey Pimp your car is so shiola looking
viết bởi FAT_TONY 01 Tháng sáu, 2005