tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
charming, cute, funny, romantic, determined, and boss
That person was the shione.
viết bởi code261 21 Tháng một, 2013