tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Alternative / slang pronunciation of shitty
I had a shiotty time at my grandma's house last night.
viết bởi Johnny 21 Tháng hai, 2004

Words related to shiotty

shitty