tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
the word t-shirt and shirt put into one word. and -eo just because it makes the word sound cool.
That shirteo is koolee, dude!
viết bởi Von Dog 27 Tháng mười hai, 2005

Words related to shirteo

cool kool koolie shirt t-shirt