tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
meaning..thats crap..or bull shit
shishers..i forgot my homework at home
viết bởi nicole 13 Tháng mười hai, 2003

Words related to shishers

drinking driving kmart scott smoking