tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
indian name meaning 'great one'

'yo shishikant, u comin down shop'
viết bởi the spark 06 Tháng tư, 2006

Words related to shishikant

india name shish shishikan shishkebab