Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Who is a student of a Guru in Sanskrit
The Guru asked his Shishiyas to pass on his teachings to the villagers.
viết bởi Sampath 28 Tháng tám, 2007
2 1

Words related to shishiya:

chela master student teacher ustad