tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Who is a student of a Guru in Sanskrit
The Guru asked his Shishiyas to pass on his teachings to the villagers.
viết bởi Sampath 28 Tháng tám, 2007

Words related to shishiya

chela master student teacher ustad