tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A past situation or ordeal.
I went through that puberty shishkabang way back when! 1969, was it?
viết bởi 4USTiN 14 Tháng tư, 2008