Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
a girly boy, one who is one lip short of changing genders A sissy. A girl on a stick.
That boy is such a shishkapussy!
viết bởi J. N.Scott 23 Tháng năm, 2008
1 3

Words related to shishkapussy:

girly boy nelly queen queeny sissy