tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Like the word shit but cooler
holey shisit nigger your dead
viết bởi Billy Lloyd 09 Tháng ba, 2005