tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
this word means very cool or neat or sweet also something you like
That car is the shisnite.
viết bởi the big nutcracker 02 Tháng ba, 2005