tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Shit + pissed = shissed.
That was so funny, I shissed my pants!
viết bởi bl4d3 19 Tháng một, 2005
2 12