tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Toilet paper, or shit tickets.
Hey Doug, where's da shistapape?
viết bởi Thoughtstipated 15 Tháng mười một, 2006

Words related to shistapape

bathroom paper poop shit shit ticket shit tickets toilet