tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Toilet paper, or shit tickets.
Hey Doug, where's da shistapape?
viết bởi Thoughtstipated 15 Tháng mười một, 2006
8 5

Words related to shistapape

bathroom paper poop shit shit ticket shit tickets toilet