tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
basically just an anoying way of saying
shit.
"holy shisternoodle!"
viết bởi fierypianist 23 Tháng tám, 2008

Words related to shisternoodle

noodle shast shist shit