tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
8.
Awesome coolio plain old good
you are soo shisty
i Know
Awesome
viết bởi liken 04 Tháng ba, 2005