tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The same as the normal sex act.With added shit eating
Murry and wayne,did a shit 69 on the hill.
viết bởi abdula 15 Tháng tư, 2008