tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
after a long night of boozin', victim boots while takin a shit
He yuked his booze all over the place while pinchin a loaf; fuckin shit booter.
viết bởi ManGoFuckYoMama 24 Tháng tư, 2003