Top Definition
A derogatory term for a person with a birthmark or large mole on their ear that resembles a smear of shit
"Excuse me, have you fallen over in some poo a got it on your ear?"
"No, it's known technically as shit ear and I would thank you not to mention it"
#shit #ear #smear #birthmark #mole
viết bởi bigmikey 02 Tháng một, 2006
a person who emits faeces from their ears when they sneeze.
"i tried to hold this sneeze in today. Alas, no use. Smatterings of shit went everywhere. Man am i a shit ears or what?"
#shit #sneeze #ears #poo #arse
viết bởi robbie666 10 Tháng tám, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×