Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
basically summed up as niggers
look at all those black people they are the shit of the earth
viết bởi JaJuMa 01 Tháng sáu, 2006
6 7

Words related to shit of the earth:

black coon moon cricket nigga porch monkey