tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Food that tastes gross no matter how you eat it.
kid: "Are we having Burgers for dinner?"
Mom: "No we're having Shit on a brick!"
viết bởi Holiday 20 Tháng tư, 2005

Words related to shit on a brick

a brick burke kelle on shit