tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
1) A dinky shit on a dink.
Dude, dump your dinky shit on my dink.
viết bởi Brarrett 18 Tháng ba, 2005